Aanbod

Er was eens… elk mens, dier, voorwerp of organisatie heeft een verhaal. Buro Bloem helpt u bij het vinden en vertellen van uw verhaal. Zowel offline als online. In de vorm van bijvoorbeeld: nieuwsbrieven, mailings, websites, bedrijfsjournalistieke producties, social media, communicatieplannen, enzovoort ...

Om een goede tekst te kunnen schrijven of communicatiestrategie te bedenken, moet je op de eerste plaats weten waarop de focus moet liggen. Wat is de essentie? Wat is de vraag? En wat is het doel? Als uitgangspunt kiest Buro Bloem voor een verhaal. Uw verhaal. Het bindmiddel tussen mensen en organisaties.

Passies en dromen

Buro Bloem helpt u te vertellen wie u bent en zoekt samen met u naar wat u beweegt en uw passies en dromen. Er wordt gezocht naar een stijl die bij u past, waarbij zorgvuldig de juiste klemtoon wordt gekozen. Voor een goed resultaat wordt wel eens buiten de aangegeven kaders gegaan. Dat is een kwestie van vertrouwen en lef. Want wanneer je zoekt naar het laatste stukje van de puzzel, krijg je vaak buiten het geijkte pad het antwoord dat leidt naar de juiste oplossing: een bijzonder verhaal.

Duidelijkheid

Tot slot: alles staat en valt met goede communicatie. Daarom kiest Buro Bloem voor helder en eenduidig taalgebruik. Elke lezer moet de boodschap kunnen begrijpen en elke vraag moet in de tekst beantwoord worden. Ook in de communicatie met relaties wordt gekozen voor duidelijkheid. Juist door alle relevante zaken met elkaar te bespreken, komt niemand voor verrassingen te staan.